Met Red Teaming test u uw veiligheid

Een Red Team is een onafhankelijke groep die een organisatie uitdaagt om de effectiviteit te verbeteren door een vijandige rol of een standpunt aan te nemen. Wij leveren deze Red Teaming service aan verschillende soorten bedrijven en organisaties met het voornaamste doel het testen van de fysieke en digitale beveiliging.

Onze Red Team leden beoordelen de beveiliging van de organisatie, vaak buiten het medeweten van het personeel van de opdrachtgever. Dit type van Red Teaming service geeft een veel realistischer beeld van de beveiligingsgereedheid dan gewone oefeningen, rollenspellen of aangekondigde veiligheidscontroles.

Bij het testen van de digitale beveiliging leveren wij een ​​groep white-hat hackers. Dit digitale Red Team valt de digitale infrastructuur van de organisatie aan, om op die manier te verdediging van de organisatie te testen. Dit wordt ook wel penetratietesten genoemd.

Met een officieel Red Teaming onderzoek weet u in ieder geval of uw bedrijf in staat is om een aanval van zich af te slaan en waar zich eventueel zwakke punten binnen de beveiliging bevinden.

Maak gebruik van onze Red Teaming

Jaarlijks doen bedrijven flinke investeringen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het nut en de effectiviteit van deze maatregelen blijkt pas tijdens en na een incident. Gelukkig voor de meeste bedrijven zijn echte incidenten zeldzaam, waardoor het nauwelijks mogelijk is er ervaring mee op te doen. Toch is wil geen enkel bedrijf voor een nare verassing komen te staan.

Met Red Teaming bieden wij wel de mogelijkheid om uw veiligheid te testen. Wij kruipen in de huid van criminelen en terroristen, bedenken mogelijke scenario's en spelen deze scenario's uit binnen uw bedrijf. Daarmee leveren Red Teams belangrijke input om uw veiligheidsmaatregelen effectiever te maken.

interPI doet regelmatig Red Team opdrachten. Het helpt u te weten welke beveiligingsmaatregelen effectief zijn en welke niet.

Wat kan Red Teaming voor uw organisatie doen

Er zijn vele scenarios denkbaar wat we voor u kunnen doen, denk daarbij aan:

◎   Testen of uw beveiligers wel goed hun werk doen.
◎   Testen of een inbraak mogelijk is.
◎   Hoe reageert uw organisatie op een terrorisme dreiging.
◎   Kunnen externe mensen informatie uit uw organisatie halen.
◎   Testen hoe uw medewerkers omgaan met vertrouwelijk informatie.
◎   Testen van de beveiliging van uw digitale netwerk omgeving.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Zodra de opdracht is bevestigd krijgt van ons persoonlijke begeleiding en advies. We gaan exact bekijken wat we op het gebied van veiligheid kunnen leveren en plannen dat samen met u in.

De uitvoering van de opdracht verloopt vervolgens zoals we deze zijn overeengekomen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan is er uiteraard overleg.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n