Preventieve observatie onopvallend

In de dynamische wereld van bescherming zijn preventieve observaties (verborgen en geheime beveiliging) een essentieel element. Preventieve observatie kan een beveiligingsteam vervangen of aanvullen. Bij deze preventieve observaties wordt gebruikt gemaakt van verborgen observanten, waardoor u als klant volledige bewegingsvrijheid geniet. Intussen treedt op de achtergrond het observatieteam op als een onzichtbaar schild voor alle mogelijke bedreigingen.

Specialisme bij preventieve observatie

Onze klanten staan voorop, ook bij preventieve observatie. Dat betekent dat we u niet alleen de beste, maar ook de meest passende beveiliging bieden. Hiervoor maken wij eerst een analyse van uw situatie. Aan de hand van deze analyse maken we observatie strategieën en plannen, geheel naar uw wens en behoeften. Uiteraard met behoud van het hoogste niveau van professionaliteit en discretie.

Onze specialisten hebben namelijk een uitgebreide achtergrond in dit vakgebied. Door hun jarenlange ervaring in werkzaamheden voor de overheid, geheime diensten, particuliere en zakelijke klanten hebben zij een professionele visie op onconventionele beveiligingsmethodes.

Anti-observatie en gevaren detectie

De intelligence afdeling maakt inschattingen van de mogelijke 'vijandige' problemen die kunnen ontstaan op uw vaste activa, personeel, uw familie en natuurlijk u zelf. Dit belangrijke aspect waarborgt de veiligheid en de continuïteit van de beveiligingsprocedures die in werking zijn gezet.

Het intelligence team zal nagaan of de eventuele 'vijandige' activiteiten (zoals observatie) bedreigend is voor u of uw activa. Ze treden op als een onzichtbaar en onmerkbaar Alert Network. Zij zorgen ervoor dat alle incidenten die van invloed kunnen zijn op u, uw klanten, uw activa, uw panden of uw vermogen worden gedetecteerd en 'opgelost'.

Dit type verborgen observatie wordt ook veel toegepast op beurzen, seminars, events en veilingen waar veel waardevolle goederen worden getoond of verhandeld. Hierbij zijn de observanten onopvallend aanwezig om mogelijke dreigingen en personen voor te zijn.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Zodra de opdracht is bevestigd krijgt van ons persoonlijke begeleiding en advies. We gaan exact bekijken wat we op het gebied van veiligheid kunnen leveren en plannen dat samen met u in.

De uitvoering van de opdracht verloopt vervolgens zoals we deze zijn overeengekomen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan is er uiteraard overleg.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n