Uw persoonlijke fixer.

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarbij er een verkeerde beslissingen worden genomen. Deze verkeerde keuze kan als gevolg hebben dat uw privé, werk of professionele leven wordt aangetast of bedreigd. Hierbij kan ook uw reputatie of imago expliciet worden geschaad. Een reputatie waar u jaren over hebt gedaan om deze op te bouwen en te cultiveren. Uiteraard wilt u er alles aan doen om uw goede reputatie te behouden of de schade te beperken. 

Herkent u deze situatie? Zit u met een probleem en heeft u de controle hierover verloren? Wij kunnen u helpen. Met onze professionele fixers wordt elke benarde situatie verzacht, opgelost of onder controle gehouden. Onze fixers lossen o.a. problemen op, nemen de controle over het probleem van u over en geven het probleem een positieve spin

Geheel tot uw service, dag en nacht.

Wat is een fixer?

Fixers zijn specialisten uit verschillende velden met uitgebreide kennis over o.a. recht, psychologie, marketing, publieke relaties, gedragsanalyse, (social) media en journalisme. Het zijn individuen met een zeer creatieve geest die constant oplossingsgericht zijn. Een fixer is altijd calculerend, doelgericht en weet precies wat bepaalde acties en situaties voor gevolg zullen hebben. Hiermee zijn ze in staat om hun cliënten te adviseren, te sturen en accuraat acties te ondernemen om bepaalde problemen te verhelpen. Fixers hebben daarbij een ruime kennis over wetten en rechten en gebruiken deze kennis in hun voordeel om u op een zo rustig mogelijke wijze door een moeilijke periode heen te loodsen. Zoals de naam al zegt; fixers lossen op.

Onze fixers nemen bij u het probleem uit handen.

Wat kunnen onze fixers voor u betekenen?

Onze fixers zijn overal bij inzetbaar, in binnen en buitenland, dag en nacht, 24-7.
Diensten die wij leveren zijn bijvoorbeeld:

◎   Het oplossen of verzachten van een acuut probleem;
◎   Het beperken van de schade op uw reputatie of imago;
◎   Escalatie van het probleem voorkomen;
◎   Het voorkomen van problemen;
◎   Dienen als een rechterhand;
◎   U in contact brengen met verschillende netwerken;
◎   Steun & advies bieden;
◎   Assistentie bij elke situatie;
◎   Steun bij of overname van onderhandelingen;
◎   Mee op reis om uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen;
◎   Dienen als lokale gids om elk mogelijk probleem te vermijden.

In de Amerikaanse business, film- en televisie industrie worden fixers enorm veel gebruikt. Vooral wanneer er naar het buitenland wordt gereisd. Een fixer regelt dan alles voor- en tijdens de reis, zodat deze zo goed mogelijk verloopt. Adviseren, regelen en beschermen- onze fixers doen het allemaal. Door ons internationale netwerk, zijn wij in staat om ook lokale fixers in te zetten die in het land van bestemming makkelijk van alles kunnen regelen, tolken en eventueel dienen als reisleider.

Bent u geïnteresseerd in onze fixer service? Neem dan contact met ons op!

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n