Uw bitcoin veilig inwisselen.

In de hedendaagse wereld wordt er veel geïnvesteerd en gehandeld in crypto currency (bitcoin, ripple etc.). Deze business kan zeer lucratief zijn als u weet hoe het werkt en er op de juiste manier mee omgaat. Helaas is het investeren en handelen in dit online geld niet altijd meest veilige zaak. Online is moeilijk in te schatten wie wel en wie niet te vertrouwen is.

Bitcoin wisselen naar geld - wij hebben geverifieerde eerlijke inkopers

Gelukkig heeft interPI een groot netwerk aan individuen die crypto-currency inkopen. interPI kan de overdracht tussen u en de mensen in ons netwerk zo soepel en veilig mogelijk laten verlopen. Wij garanderen het volledig behoud van de activa van zowel u als ons netwerk, door te handelen als een betrouwbare bemiddelaar. Dit doen wij onder het mom van escrow. Een eerlijke overdracht - daar gaat het om!

Vanaf minimaal 10 bitcoins kunt u bitcoins wisselen naar geld door gebruik te maken van onze service maar ook zeker als u meer dan 100.000 bitcoins wilt inwisselen zijn er via ons zeker mogelijkheden. 

Het inzetten van een onafhankelijke derde zorgt ervoor dat niemand kan handelen uit eigenbelang. Onze escrow agents handelen onafhankelijk, integer en betrouwbaar. We zorgen er uiteraard voor dat alles verloopt via de KYC en AML regels en wij zorgen voor die afhandeling.

Voor meer informatie over deze service kunt u contact met ons opnemen.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ