Special services voor unieke situaties

De dienst special services is zoals de naam al doet vermoeden een apart onderdeel van interPI. Het bestaat uit diensten die we aan onze klanten bieden die niet veel voorkomen en/of unieke vaardigheden eisen.

Preventieve observatie

Met onze preventieve observatie dienst doen wij onopvallende observaties bij bijvoorbeeld een belangrijke jaarlijkse beurs waar veel internationale gasten en VIP's aanwezig zijn. Onze eenheid is onopvallend aanwezig om mogelijk allerlei soorten criminele-, ontvoering- en terrorisme dreigingen van te voren te detecteren. Dit wordt in de 'hippe' mond ook wel predictive profiling genoemd.
Preventieve observatie kan ook prima ingezet worden voor beveiligingsdoeleinden, wij beveiligen met deze dienst bijvoorbeeld pleeggezinnen, VIP's en CEO's. Daarnaast kunnen we ook uw spullen, panden of andere luxe objecten hiermee beveiligen (objectbeveiliging).

Speciale interventies

We hebben zelfs teams voor speciale interventies, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van schepen, helpen bij anti-ontvoering of andere 'spannende' gelegenheden zoals het inzamelen van informatie in 'lastige' gebieden of steden.

Hulp en bescherming bij ontvoering

We zijn gespecialiseerd in het voorkomen van en hulp bij ontvoeringen en/of vermissingen. De eerste 72 uur van een vermissing of ontvoering kunnen van levensbelang zijn. De 24 uur wachttijd van onder meer de Nederlandse politie is wellicht begrijpelijk, maar het is tevens essentiële tijd die niet gemist mag worden. Wij hebben zelfs zaken opgelost voordat de politie iets kon én mocht doen.

Red Teaming

Ook het testen van de veiligheid van uw organisatie met behulp van ons Red Team hoort bij ons tot de mogelijkheden.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Zodra de opdracht is bevestigd krijgt van ons persoonlijke begeleiding en advies. We gaan exact bekijken wat we op het gebied van veiligheid kunnen leveren en plannen dat samen met u in.

De uitvoering van de opdracht verloopt vervolgens zoals we deze zijn overeengekomen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan is er uiteraard overleg.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n