Onrechtmatige ziekteverzuim fraude

Als uw bedrijf te maken heeft met ziekteverzuim fraude kost dit uw bedrijf handenvol geld door de doorbetaling van loon, kosten voor een vervanger, daling van de productie, verhoogde druk op de collega's etc. Wanneer het ziekteverzuim onrechtmatig plaatsvindt, is dit onacceptabel. Niet alleen voor u als ondernemer, maar ook voor de collega's.

Is uw medewerker niet 'echt' ziek? Vermoedt u ziekteverzuim fraude?

Ontvangt u geluiden van derden waaruit blijkt dat een medewerker niet echt ziek is? Vaak blijken deze geluiden ook daadwerkelijk een kern van waarheid te bevatten. In veel onderzoeken die door ons zijn gedaan, bleek een zieke medewerker tijdens zijn ziekteverzuim ergens anders te werken om op deze manier extra geld te verdienen.

 

Laat dit nooit liggen en laat een ziekteverzuim onderzoek doen!

 

In tegenstelling tot vele Arbodiensten handelen wij praktisch en direct. Zo wordt onder andere gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Wij gaan door middel van onder andere observaties bekijken of de werknemer echt ziek is en niet 'stiekem' andere werkzaamheden aan het doen is. Uiteraard kan het zo zijn dat de werknemer wel ziek is en er helemaal geen vorm van ziekteverzuim fraude wordt gezien, dan is er door het onderzoek in ieder geval meer duidelijkheid gekomen.

Maar vergis u niet, in de praktijk blijkt dat de zieke medewerker vaak werkt bij een concurrent, aan het klussen is of bezig is met de opstart van een eigen bedrijf. Het kan zomaar gebeuren dat als deze medewerker dezelfde diensten voor een lagere prijs aanbiedt, u ook bepaalde klanten aan hem/haar verliest.

Wat doen we voor onderzoek?

Na het vaststellen van het onrechtmatig ziekteverzuim wordt door ons een rechtsgeldige rapportage geleverd en uiteraard deskundig strategisch en juridisch advies gegeven. Bij de meeste van onze klanten doen wij ook het confronterend gesprek met de medewerker. Dit gesprek resulteert negen van de tien keer in een ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst.

De vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

◎   Een confronterend gesprek met de medewerker;
◎   Ontslag (op staande voet of ontslag met een vaststellingsovereenkomst);
◎   Begeleidend ontslag via de rechter.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Het onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd nadat u de opdracht aan ons heeft bevestigd. Tijdens het onderzoek krijgt u van ons persoonlijke begeleiding en advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek wordt er een rechtsgeldig ambtsedig proces-verbaal van onderzoek door ons opgemaakt en aan u geleverd.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n