Wij bieden hulp bij stalking

Stalking - het betekent letterlijk besluipen, maar is beter te definiëren als iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor het slachtoffer zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. In 84% van onze stalking onderzoeken zijn stalkers mannen. De laatste jaren komt uiteraard ook cyberstalking erg op, het lastigvallen van personen via internet.

Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren.

Wat zijn voorbeelden en risico's van stalking?

In Nederland is stalk gedrag vaak een gevolg van de beëindiging van een (romantische) relatie. Ook kan iemand stalk gedrag vertonen om een relatie met het slachtoffer af te dwingen. In beide gevallen valt het staken dan onder de categorie 'Love obsession'.

Voorbeelden van stalk gedrag zijn:

   Het aanhoudend versturen ongewenste brieven e-mails, telefoontjes en sms'jes.
   Dreigen of het slachtoffer bedreigen met geweld.
   Het slachtoffer opwachten, bespieden en volgen.
   Het verspreiden van leugens en het roddelen over het slachtoffer en de familie van het slachtoffer.
   Het vernielen of beschadigen van eigendommen.
   Bestellingen doen in de naam van het slachtoffer.

Wat zijn de risico's van stalking
De meeste weten dit niet, maar Stalking is nog niet zo heel lang geleden strafbaar verklaard. Daarbij valt het pas een paar jaar echt onder de aandachtspunten bij verschillende politiebureau's. De risico's van gestalkt worden variëren per geval. In veel gevallen hebben slachtoffers moeite met nieuwe relaties aangaan, mensen vertrouwen, last van gespannenheid of depressie, een onveilig gevoel en lopen soms risico op geweld.

Wat kost een onderzoek naar stalking

Wij kunnen u bijstaan in het achterhalen van de dader. Hiervoor hebben we een gedegen stappenplan om zijn/haar identiteit te achterhalen, bewijs te verzamelen tegen deze persoon en het stalk gedrag te stoppen.

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn per geval verschillend. Bewijzen kunnen namelijk alleen worden geleverd na observaties en dat kost nu eenmaal manuren. Gelukkig is er over het algemeen vaak wel een patroon in te schatten. Aan de hand van dit patroon maken we een plan en plannen we observaties. Op deze manier is de kans van slagen het grootst. Voordat we gaan observeren wordt dit plan natuurlijk goed met u besproken.

Wanneer is iets nu stalking?

Om dit te specificeren verwijzen wij u naar art 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dat zegt hierover het volgende: Iemand die stalking pleegt, is:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Het onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd nadat u de opdracht aan ons heeft bevestigd. Tijdens het onderzoek krijgt u van ons persoonlijke begeleiding en advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek wordt er een rechtsgeldig ambtsedig proces-verbaal van onderzoek door ons opgemaakt en aan u geleverd.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n