Fraude en diefstal bij een bedrijf

Fraude en diefstal komt vaker voor dan u denkt. In veel gevallen gaat het om diefstal van bedrijfsgeheimen of goederen met enorme waarde. Bedrijven investeren immers kapitalen in het ontwikkelen van nieuwe producten. Wij kunnen u adviseren in het opsporen van mogelijke lekken, ook op internationaal vlak, dankzij ons wereldwijde netwerk van professionele medewerkers.

Welk risico loopt u precies bij fraude en diefstal?

Vaak worden incidenten angstvallig buiten de media gehouden, maar heeft u er wel eens aan gedacht dat uw probleem van bedrijfsbelang kan zijn of zelfs het landsbelang kan schaden?

Informatie kan al snel veel geld waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel geld uw onderneming heeft besteedt in de ontwikkeling van een nieuw product of een marketingcampagne. En hoe graag zou uw concurrent hier vroegtijdig van op de hoogte willen zijn om er misbruik van te maken?

Of denk aan het uitbrengen van grote offertes? Zou diezelfde concurrent niet willen weten wat u aanbiedt om vervolgens hetzelfde product en/of dezelfde dienst goedkoper aan te beiden? Het doorspelen hiervan wordt ook beschouwd als diefstal en fraude.

Loop eens een rondje over de afdeling waar gevoelige informatie verwerkt wordt, wat ziet u dan? Vaak blijft informatie achter op het bureau, in de prullenbak, of op openstaande computers.

Vergis u niet fraude en diefstal komt meer voor dan u denkt.

Hulp bij fraude en diefstal

Op dit gebied zijn we de echte specialist. Mede omdat we al sinds 1997 heel veel zaken op het gebied van fraude en diefstal succesvol hebben afgerond.

Wij kunnen uw bedrijf helpen door o.a. te kijken of uw bedrijf veilig genoeg is of u bijstaan bij een acuut probleem.

Een advocaat nodig? Ook geen probleem, we hebben een groot aantal advocatenkantoren in ons netwerk die u kunnen helpen en bekend zijn met ons en onze proces-verbalen.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Het onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd nadat u de opdracht aan ons heeft bevestigd. Tijdens het onderzoek krijgt u van ons persoonlijke begeleiding en advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek wordt er een rechtsgeldig ambtsedig proces-verbaal van onderzoek door ons opgemaakt en aan u geleverd.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n