Bedrijfsrecherche zaken waarbij we kunnen helpen

Als bedrijfsrecherche richten we ons voornamelijk op advisering en het vinden van bewijsmateriaal. Door onze jarenlange ervaring, vakkennis, ons netwerk en onze specialistische partners, krijgt u als klant snel een antwoord, oplossing, advies of een inzichtelijk plan van aanpak

Zit u met een probleem waarvoor u geen oplossing ziet? Heeft u al eens aan bedrijfsrecherche gedacht? Door onze professionele en discrete werkwijze kunnen wij belangrijke gegevens voor u achterhalen en bewijsmateriaal verzamelen. Dit scheelt u in veel gevallen tijd, geld en, niet te vergeten, 'zorgen'.

Waar kunnen we mee helpen?

Of het nu gaat om bedrijfsrecherche werkzaamheden als het observeren van een persoon, medewerker, object of adres, informatie vergaren, een mobiele telefoon peilen, een auto digitaal volgen, het opsporen van goederen en personen of het doen van doortastend onderzoek in een gevoelige kwestie; interPI bedrijfsrecherche kan u volledig bijstaan.

◎   Fraude bij Ziekteverzuim;
◎   Fraude en bedrijfsspionage;
◎   Chantage en Afpersing;
◎   Stalking;
◎   Bedreiging;
◎   Vermiste goederen;
◎   Diefstal onderzoek;
◎   Mystery Guest;
◎   Internationale onderzoeken;
◎   Concurrentiebeding;
◎   Screening van personen;
◎   Misstanden in het bedrijf.

◎   Employmentscreening;
◎   Uitkeringsfraude;
◎   Woonfraude;
◎   Acquisitiefraude;
◎   Merkenfraude;
◎   Verzekeringsfraude;
◎   Documentverificatie;
◎   Spookfacturen;
◎   Declaratiefraude;
◎   Faillissementsfraude;
◎   Horeca fraude;
◎   Identiteitsfraude.

Staat uw gewenst onderzoek er niet tussen?
Vraag het onze specialisten. We kunnen u vast helpen

Schroom niet om contact met ons op te nemen, wij zijn er voor u!

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Het onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd nadat u de opdracht aan ons heeft bevestigd. Tijdens het onderzoek krijgt u van ons persoonlijke begeleiding en advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek wordt er een rechtsgeldig ambtsedig proces-verbaal van onderzoek door ons opgemaakt en aan u geleverd.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n