Onderzoek naar samenwonen

Ons alimentatie onderzoek naar het samenwonen van uw ex-partner verlost u van het betalen van partneralimentatie. Een onderzoek met feiten waarmee u uw ex-partner kan confronteren. Wilt u ook sterk staan voor een rechter, met een officieel ambtsedig rapport? Dat kan! Ons (partner)alimentatie onderzoek heeft bij ons zelfs een vaste prijs. U weet dus waar u aan toe bent qua kosten.

Sinds 1997 hebben we een succespercentage van ruim 93,4%.

Wat is van belang bij een alimentatie onderzoek

Voor een partneralimentatie onderzoek is het van belang dat er snel actie wordt genomen. Zeker als u vermoedt dat uw ex-partner opnieuw samenwoont of meer werkt dan hij/zij heeft opgegeven. Het is uiteraard zonde dat u nog partneralimentatie betaalt.

Betaal niet onnodige partneralimentatie. Laat een alimentatie onderzoek uitvoeren en bewijs uw stelling.

Met ons rechtsgeldig, onafhankelijk en ambtsedig proces-verbaal van onderzoek (rapportage) kunt u bij de rechtbank een verzoek doen om de partneralimentatie te stoppen of verlagen.

De Hoge Raad heeft een aantal duidelijke criteria gesteld wanneer de partneralimentatie verlaagd mag worden (naar nihil). Om de kans van slagen te maximaliseren, zijn onze werkmethoden en unieke onderzoek formule hierop gebaseerd. Wij werken officieel met de 'samenwoonpercentage' methodiek.

Belangrijk is natuurlijk:

◎ Het aantonen van een duurzame affectieve relatie;
◎ Het aantonen van samenwonen (samenwoonpercentage);
◎ Het aantonen van een gemeenschappelijke huishouding.

Wij doen voor u het alimentatie onderzoek. We werken samen met u aan het nodige bewijsmateriaal. Door op deze wijze te werken, staat u veel sterker in uw recht.

Ons onderzoek voldoet aan alle aspecten voor een artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek (BW) procedure.

We zijn specialist en grondlegger van diverse jurisprudentie

Op dit gebied zijn we de echte specialist. Mede omdat we al sinds 1997 heel veel zaken op het gebied van partneralimentatie succesvol hebben afgerond. Rond de 93,4% van onze zaken in het verlagen van de partneralimentatie naar nihil wordt opgelost.

Nog veel belangrijker is dat Strongwood grondlegger is geweest in een aantal zaken waarin jurisprudentie is gemaakt omtrent alimentatie onderzoek. Zoals :

◎ De mogelijkheid om onderzoekskosten terug te vorderen.
◎ Reeds betaalde partneralimentatie in het verleden terug vorderen.
◎ En, het belangrijkste, de acceptatie van het vernieuwde samenwoonpercentage

Een advocaat nodig? Ook geen probleem, in ons netwerk hebben we een groot aantal advocatenkantoren die u kunnen helpen en ons, en onze proces-verbalen, zeer goed kennen.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Het onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd nadat u de opdracht aan ons heeft bevestigd. Tijdens het onderzoek krijgt u van ons persoonlijke begeleiding en advies.

Als we klaar zijn met ons onderzoek wordt er een rechtsgeldig ambtsedig proces-verbaal van onderzoek door ons opgemaakt en aan u geleverd.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

n

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

n

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

n

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

n

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
n◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
n◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
n◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

n
ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

n

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

n

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ

n