Stalking een groot probleem in Nederland wat we heel graag willen oplossen. Natuurlijk lossen we samen met Thijs Zeeman al veel zaken op voor het TV programma Gestalkt. Maar we willen graag ook de rest helpen en daarom geven we vast 5 tips om stalking te stoppen.

Uit cijfers blijkt dat 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 13 mannen wel eens ervaring hebben gehad met een vorm van stalking en meestal is de stalker iemand die het slachtoffer kent, een kennis, ex-partner, familielid, collega of vriend. Het probleem is dat stalking onvoorspelbaar en gevaarlijk is, het is gebleken dat elke situatie verschillend is en daardoor moeilijk te zeggen is wat je moet doen. (lees meer over stalking in dit artikel)

Toegeven aan stalking is nooit (maar dan ook nooit) de beste optie, als u toegeeft  zal dat altijd blijven doorgaan, ook zelf (laten) reageren gaat de dader alleen maar verder frustreren en beperkt de strafbaarheid.

5 Tips om de stalking effectief te stoppen

De volgende eenvoudige tips en opties helpen hoe u met stalking om moet omgaan en u er misschien vanaf komt zonder enige verdere schade aan u, uw familie en/of bedrijf.

Tip 1. Verzamel zo veel mogelijk bewijs

Het meest belangrijke bij stalking zaken, het bewijs. Leg elke actie maar dan ook echt elke actie vast met een videocamera en schrijf alles in een ‘logboek’ (schrift). Vergeet niets – hoe klein de actie ook lijkt – registreer werkelijk elk klein detail met datum en tijdstip. Neem (telefoon) gesprekken op, maak duidelijke screenshots van berichten. Vraag gerust uw omgeving om als getuige zaken op papier te zetten ter ondersteuning.

Tip 2. Wees duidelijk in uw directe omgeving wat er speelt

Er is werkelijk niets om u voor te schamen dat u last heeft van een Stalker. Breng buren, vrienden, familieleden en goede collega’s op de hoogte. Vraag of ze een oogje in het zeil houden zodat ook dan bewijs ontstaat. Breng ze echter enkel op de hoogte van het algemene probleem – stalking – en zorg dat verdere details niet bekend worden, een stalker zit namelijk vaak dichtbij in de buurt van deze groep mensen.

Tip 3. Neem contact op met een professional

Een specialist zoals Strongwood weet hoe dit soort zaken lopen, hoe een stalker te werk gaat en wat de beste opties zijn om de dader te ontmaskeren en te stoppen.

Een specialist kan samen met u zorgen voor:

  • Het analyseren van de stalking, dreiging en mogelijkheden
  • Het verzorgen van een gedegen plan van aanpak
  • Het achterhalen en confronteren van de dader
  • Het adequaat verzamelen van bewijsmateriaal
  • Het doen of begeleiden bij aangifte en/of juridische procedures

Hou er goed rekening mee dat politie pas wat kan doen als er ook echt aanleiding naar is of een strafbaar feit is gepleegd.

Tip 4. Neem contact op met de politie

Uiteraard is dit een manier om de stalking tegen te gaan en de stalker te laten betalen voor zijn / haar daden. Het nadeel is wel dat er weinig aandacht is voor dit soort zaken bij de Politie en dat er pas echt wat aan gedaan kan worden als er iets echt strafbaars is gebeurd (zoals vernieling). Wanneer u contact opneemt met de politie en de zaak voor hun serieus genoeg is (er dient dus duidelijk sprake te zijn van een strafbaar feit) dan zal er een onderzoek  volgen om de dader(s) te vinden en te vervolgen.

Tip 5. Ga vooral goed om met de stalker

Omgaan met een stalker? Dat klinkt vrij raar maar zeker iets om goed bij stil te staan. Negeren van stalking heeft geen zin, de stalker gaat er dan van uit dat u het niet erg vindt of dat u bang bent. Het actief bestrijden van de stalking vraagt vaak veel tijd en energie. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.

Kortom is de stalker bekend stel deze exact op de hoogte van wat u wilt en vooral wat u niet wilt. Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: nee is nee.

Verder is het belangrijk nooit in te gaan op voorstellen of eisen van de stalker, deze komt die nooit na. Ga er niet van uit dat de stalker zal veranderen, stalkers veranderen niet. Ga nooit een gesprek aan met de stalker – ook niet per sms, email of app!

Raadpleeg een specialist om u te helpen en doe het niet zelf.

Wordt u heftig gestalkt? Of weet u niet of u de stalking serieus moet nemen? Neem dan iemand in vertrouwen. Bel ons of kijk eens bij onderstaande links.

Heeft u vragen of specifiek advies nodig? Aarzel dan niet en bel ons gerust

Overige links:
Slachtoffer hulp bij stalking
Hulp bij Stalking om de dader te vinden via een goed doel
Onderzoek naar stalking