Cyber crime, informatie & onderzoek

We kunnen u ook van dienst zijn met allerlei cyber zaken. Hierbij richten we ons  voornamelijk op advisering en het vinden van bewijsmateriaal. Door onze jarenlange ervaring, vakkennis, netwerk en specialistische partners, bieden we u als klant snel een antwoord, oplossing, advies of een inzichtelijk plan van aanpak.

In de hedendaagse informatie-economie kunnen gegevens het meest waardevolle bezit van uw organisatie zijn, maar met de opkomst van mobiele technologie, cloud computing en een exponentieel groeiend volume aan digitale informatie wordt het veilig houden van die gegevens ook een van uw grootste uitdagingen.

Cyberveiligheidsproblemen brengen gevoelige gegevens in gevaar en kunnen uw bedrijf tijd, inkomsten en middelen kosten.

InterPI biedt bedrijven de professionele expertise op het gebied van cyber issues die nodig zijn om conflicten op te lossen door middel van fact finding en kritische analyse.

Onze experts helpen organisaties met intern onderzoek op cyber gebied. Diverse problemen op cyber gebied kunnen ernstige risico's vormen voor bedrijven en hun belanghebbenden, hun reputatie schaden, hun bedrijfsactiviteiten verstoren en blootstellen aan potentiële criminelen. De onderzoeksdiensten en expertise van interPI hebben al veel klanten geholpen om onderzoeken snel en met minimale onderbreking van het bedrijf op te lossen.

Onze vakkennis bestaat o.a. uit
◎   Cyber onderzoek;
◎   Red-team testing;
◎   Deskundig crisis management;
◎   IP traceringen
◎   Mobiele telefoon locatie traceringen
◎   Digitale voertuig monitoring

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ