Wij helpen graag bij het beschermen van uw cyber activiteiten

Wij proberen onze klanten altijd zo goed mogelijk te helpen op het digitale vlak. Veel problemen kunnen al voorkomen worden met een aantal eenvoudige maatregelen om uzelf te beschermen tegen cybercrime.

Neem de volgende maatregelen goed door en pas deze toe

De volgende preventieve maatregelen zijn bedoeld om u te helpen proactief uzelf te beschermen tegen cybercrime

Klik nooit op links in e-mails.
Als u denkt dat de e-mail legitiem is, ongeacht of deze afkomstig is van een externe winkel of primaire winkel, gaat u naar de site en meldt u zich rechtstreeks aan. Welke melding of service-aanbod ook werd vermeld in de e-mail, is, indien geldig, beschikbaar via deze normale aanmelding op de website.

Open nooit de bijlagen.
Doorgaans verzenden winkeliers geen e-mails met bijlagen. Neem in geval van twijfel rechtstreeks contact op met de winkel en vraag of de e-mail met de bijlage door hen is verstuurd.

Geef geen persoonlijke informatie
Zelfs niet over de telefoon of in een e-mail, tenzij volledig zeker. Social engineering is een proces waarbij mensen worden misleid tot het verstrekken van persoonlijke informatie aan schijnbaar vertrouwde personen die kwaadwillende blijken te zijn. Als u telefonisch wordt gecontacteerd door iemand die beweert een winkelier of incassobureau te zijn, geef dan niet uw persoonlijke gegevens op. Vraag hen om u hun naam en een nummer te geven. Alleen omdat ze mogelijk sommige van uw informatie hebben, betekent dit niet dat ze legitiem zijn!

Stel veilige wachtwoorden in en deel deze met niemand.
Vermijd het gebruik van veelvoorkomende woorden, zinsdelen of persoonlijke informatie en werk deze regelmatig bij.

Updaten en updaten
Houd uw besturingssysteem, browser, antivirus en andere kritieke software up-to-date. Beveiligingsupdates en -patches zijn gratis verkrijgbaar bij grote bedrijven.

Controleer de echtheid van verzoeken van bedrijven of individuen
Dit kunt u doen door rechtstreeks contact met hen op te nemen.  Als u wordt gevraagd om persoonlijke informatie per e-mail op te geven, kunt u zelfstandig rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf om dit verzoek te verifiëren.

Besteed veel aandacht aan website-URL's.
Besteed aandacht aan de URL's van websites die u bezoekt. Schadelijke websites gebruiken soms een variatie in de gewone spelling of een ander domein (bijvoorbeeld .com in plaats van .net) om nietsvermoedende gebruikers te misleiden.

Automatich bijlage downloaden uitzetten.
Voor e-mail schakelt u de optie om bijlagen automatisch te downloaden uit.
Wees op uw hoede voor onbekende links of verzoeken die via e-mail of sms worden verzonden. Klik niet op onbekende links of beantwoord vreemde vragen die naar uw mobiele apparaat zijn verzonden, ongeacht wie de afzender lijkt te zijn.

Bescherm uw social-media goed.
Uit ervaring weten we dat het lastig is om dit goed in te stellen, download onze handleiding om de stappen door te lopen.

 

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ