Wij helpen bij elk cyber onderzoek

interPI beschikt over de wereldwijde expertise en middelen die nodig zijn om cybercriminaliteitsactiviteiten te onderzoeken. We maken daarbij gebruik van een hele reeks onderzoeksstrategieën om systeemkwetsbaarheden, inbraken en data ex-filtrations te identificeren.

In het geval van een datalek kunnen de cyberonderzoeksteams van interPI helpen de oorzaak van de inbraak te achterhalen en te evalueren hoe u uw systeem het beste kunt beschermen tegen toekomstige aanvallen. Wij verzamelen en onderzoeken fysiek- en digitaal bewijsmateriaal om belangrijke informatie over een incident te achterhalen om te bepalen waar en wanneer een incident plaatsvond en hoe het gebeurde.

interPI biedt een volledige reeks onderzoeksmiddelen voor een effectief onderzoek naar cybercriminaliteit. Van het verzamelen en analyseren van gegevens tot het uitvoeren van fraude en interne onderzoeken. We combineren computer forensische expertise met traditionele onderzoeksmethoden, inclusief verhoren en observatie om het gedrag van personen te herleiden die mogelijk toegang hebben gehad tot beschermde of bedrijfseigen informatie.

Leden van het Cyber-team zijn topbeoefenaars uit de sector van de wetshandhaving, het ministerie van Justitie en de private sector, die zich bewezen hebben in het succesvol verdedigen van bevindingen van deskundigen in gerechtelijke of administratieve procedures.

We werken nauw samen met advocaten, senior executives, auditcommissies of externe adviseurs in elke fase om forensisch gegevens te expliciteren en ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt. Op verzoek kunnen we een dossier samenstellen voor verwijzing naar een toezichthouder of wetshandhavingsinstantie of als deskundige getuigen optreden.

Ondersteuning bij rechtszaken

Of het nu gaat om het beantwoorden van een onderzoeksvraag, forensische onderzoek of een informatiebeveiligingsincident, de forensisch technici van interPI hebben uitgebreide ervaring in het leveren van procesondersteuning om klanten te helpen zaken te winnen en verliezen te beperken.

Met behulp van het cyber onderzoek kunnen we, afhankelijk van uw specifieke behoefte, verklaringen, beëdigde verklaringen en proces-verbaal van onderzoek maken die nodig zijn om uw zaak te ondersteunen. Alle verzamelde informatie en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hierin opgenomen.

We kunnen ook dienen als getuige-deskundige over bijna elk onderwerp met betrekking tot digitale informatie.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor recherchebureau’s met een vergunning van het Ministerie van Justitie geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Recherchebureau’s hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

ONAFHANKELIJKE WAARHEIDSBEVINDING

De waarheidsbevinding staat altijd hoog in het vaandel, elke recherchebureau zal het onderzoek richten op deze waarheidsbevinding, soms is het resultaat voor de klant bevredigend maar het komt ook zeker voor dat deze waarheidsbevinding niet ‘in het straatje’ van de opdrachtgever valt.

Een prive detective behoort een onderzoek altijd onafhankelijk uit te voeren en te rapporteren ongeacht wat de opdrachtgever zou willen horen.

Hoewel een privédetective meestal in het civiele recht wordt ingezet om bijvoorbeeld bewijs rechtsgeldig onafhankelijk te vergaren (een rapport van een recherchebureau is rechtsgeldig bewijsmateriaal en verklaringen worden gedaan als getuige-deskundige), worden bevindingen ook soms gebruikt in het strafrecht.

Namelijk waar veel aangiftes bij de politie niet onderzocht worden wegens gebrek aan mankracht om bewijs te verzamelen, is bewijs aangeleverd door een recherchebureau (prive detective) voor justitie een gemakkelijke manier om te scoren en worden dit soort aangiftes wel vaak behandeld.

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ